Мета та проблематика

Мета, завдання і проблематика

Метою журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія» є публікація рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 102 “Хімія”, а також матеріалів  оглядового або науково-методичного характеру (рецензії  на книжкові видання або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертаційних досліджень тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, оригінальні дослідницькі статті, оглядові статті, рецензії,  інформація про виправлення. 

Завдання журналу

  • розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
  • сприяння ефективній публічній комунікації вчених,  якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень у галузях неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук у вітчизняній і світовій наукових спільнотах.

Проблематика публікацій: властивості, особливості отримання, будова і застосування нових неорганічних й органічних сполук та закономірності сорбційних взаємодій в аналітичній хімії