Склад рецензентів

Склад рецензентів:

 Юліан ВОЛОВЕНКО, доктор хімічних наук, професор, декан хімічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (volovenko@knu.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Микола СЛОБОДЯНИК, доктор хімічних наук, професор, чл.-кор. НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (MSSlobod@ukr.net)  (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Володимир АМІРХАНОВ, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) ( vmamirkhanov@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 

 Сергій НЕДІЛЬКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (snedilko@ukr.net) (Scopus, Google Scholar).

 Юрій ТІТОВ, доктор хімічних наук, с.н.с., пр.н.с. кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (tit@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 

 

 

 

Василь ПИВОВАРЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (pvg@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID).

 

 

 

 

 

Ігор ФРИЦЬКИЙ, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (ifritsky@univ.kiev.ua) (Scopus,  ORCID,  Google Scholar)

Олена ІЩЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (isch@voliacable.com) (Scopus)

Людмила ОЛЕКСЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (olexludmil@ukr.net) (Scopus,  ORCID, Google Scholar)

 

 

  Ірина САВЧЕНКО, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (irassavchenko@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar)

 

Олександр Григоренко, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (o.grygorenko@gmail.com),  (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Оксана Тананайко, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (otananaiko@gmail.com ), (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Катерина Теребіленко, доктор хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (Kateryna_terebilenko@knu.ua), (Scopus, ORCID, Google Scholar)

 Владислав Лісняк, доктор хімічних наук, асистент кафедри аналітичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (lisnyak@univ.kiev.ua), (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Наталія СТРУТИНСЬКА, доктор хімічних наук, старший дослідник, асистент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (n.strutynska@knu.ua), Scopus, ORCID, Google Scholar