Редакція

Головний редактор:

Кокозей Володимир  – доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна). Volodymyr.Kokozay@knu.ua

Відповідальний редактор:

Оксана НАДТОКА - кандидат хімічних наук, с.н.с., доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. oksana.nadtoka@knu.ua

Члени редакції /Відповідальні працівники редакції/ Колектив редакції: