Редакційна колегія

Редакційна колегія / Editorial Board

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР / Chief Editor:


Володимир КОКОЗЕЙ, доктор хімічних наук, професор; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (Volodymyr.Kokozay@knu.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР / Executive editor:

 Оксана НАДТОКА, кандидат хімічних наук, с.н.с., доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (oksana.nadtoka@knu.ua) (Scopus, ORCID, GoogleScholar).

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ / Members of Editorial Board:

 Юліан ВОЛОВЕНКО, доктор хімічних наук, професор, декан хімічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (volovenko@knu.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Микола СЛОБОДЯНИК, доктор хімічних наук, професор, чл.-кор. НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (MSSlobod@ukr.net)  (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Володимир АМІРХАНОВ, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) ( vmamirkhanov@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 
Ростислав ЛАМПЕКА, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) ( rostlamp@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Домасевич КОСТЯНТИН, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)( domasevitch@gmail.com) (Scopus,  Google Scholar).


 Сергій НЕДІЛЬКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (snedilko@ukr.net) (Scopus, Google Scholar).

 Юрій ТІТОВ, доктор хімічних наук, с.н.с., пр.н.с. кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (tit@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Василь ПЕХНЬО, доктор хімічних наук, професор, чл.-кор. НАН України, директор (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України) (Pekhnyo@nas.gov.ua, pekhnyo@ionc.kiev.ua) (Scopus, Google Scholar).

Андрій МОХІР, доктор хімічних наук, професор, професор (Університет Ерлангена-Нюрнберга, Німеччина) (andriy.mokhir@fau.de) (Scopus,  Google Scholar).

Володимир ХИЛЯ, доктор хімічних наук, професор, чл.-кор. НАН України, професор хімічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (vkhilya@univ.kiev.ua) (Scopus,  ORCID, Google Scholar).

Зоя ВОЙТЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (z_voitenko@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID)

Василь ПИВОВАРЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (pvg@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID).

Ігор КОМАРОВ, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту високих технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (igor.komarov@knu.ua) (Scopus,  ORCID, Google Scholar).

Олександр ШИВАНЮК, доктор хімічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (A.Shivanyuk@lifechemicals.com) (Scopus, Google Scholar)

Віталій КАЛЬЧЕНКО, доктор хімічних наук, професор чл.-кор. НАН України, директор (Інститут органічної хімії НАН України, Київ, Україна) (Kalchenko@nas.gov.ua) (Scopus, Google Scholar)

 Володимир ЗАЙЦЕВ, доктор хімічних наук, професор, чл.-кор. НАН України (Папський католицький університет Ріо де Жанейро, Бразилія) (vnzaitsev@puc-rio.brvnzaitsev@gmail.com) (Scopus,  ORCID, Google Scholar)

 Олександр НАЗАРЕНКО, доктор хімічних наук, професор (Kоледж університету штату Нью-Йорк, м. Буффало, США) (nazareay@buffalostate.edu) (Scopus, Google Scholar)

Ігор ФРИЦЬКИЙ, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (ifritsky@univ.kiev.ua) (Scopus,  ORCID,  Google Scholar)

Олена ІЩЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (isch@voliacable.com) (Scopus)

Людмила ОЛЕКСЕНКО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (olexludmil@ukr.net) (Scopus,  ORCID, Google Scholar)

Сергій МИХАЙЛОВСЬКИЙ, кандидат хімічних наук, професор, (Університет м. Брайтон, Велика Британія) (Scopus,  ORCID)

Олексій КОЛЕНДО, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (kolendo@mail.univ.kiev.ua) (Scopus,  ORCID, Google Scholar)

  Ірина САВЧЕНКО, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (irassavchenko@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Валерій ШЕВЧЕНКО, доктор хімічних наук, професор, чл.-кор. НАН України (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, Україна) (Shevchenko.V.V@nas.gov.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Олександр Григоренко, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (o.grygorenko@gmail.com),  (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Оксана Тананайко, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (otananaiko@gmail.com ), (Scopus, ORCID, Google Scholar)

Катерина Теребіленко, доктор хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (Kateryna_terebilenko@knu.ua), (Scopus, ORCID, Google Scholar)

 Владислав Лісняк, доктор хімічних наук, асистент кафедри аналітичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (lisnyak@univ.kiev.ua), (Scopus, ORCID, Google Scholar)