«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія» – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу.

ISSN 1728-3817 (загальний);

ISSN 1728-2209 (серійний)

eISSN

DOI:

Галузь науки: 102 Хімія

Зареєстровано: Державною реєстраційною службою України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19960-9760Р від 17.05.2013

Журнал  включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 102 Хімія (наказ МОН України № 130 від 17.03.2020 р).

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 1958

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1-2 рази на рік

Останній випуск

Рекомендуємо:

Історія журналу